28 Nov 2020 от 9:30 до 16:30

Въведение в Agile и използване на Agile принципите в образованието

Иновативните идеи при разработка на софтуер навлизат във все повече сектори и все повече организации се обръщат към Agile като начин на работа. Прилагането на практиките, от този подход, в образованието са възможност за нов начин на доставяне на обучение, при който обучаващите се (студенти/ученици) са основният катализатор в процеса.

Обучение „Въведение в Agile и използване на Agile принципите в образованието“ ще въведе участниците в основите на Agile – как се е породило, от къде е възникнала нуждата за различен подход при изпълнението на проекти, какви са проблемите и как този начин на работа успява да ги реши. Участниците ще открият много общи предизвикателства, които имат в своята работа.

Въведение

Agile като термин се появява 2001 година с написване на Agile манифеста от 12 пионера в сферата на разработка на софтуер като отговор на неработещия традиционен подход за управление на проекти, при който планирането е цяла фаза в началото на проекта. Може би ще попитате – какво е общо между Agile и класната стая?

Написването на Agile манифеста е в отговор на това, че традиционният подход за изпълнение на проект се оказва неефикасен. Той налага планиране и вземане на решения в самото начало на проекта, когато всъщност има много. Планът, който сме създали в началото и по който се водим по време на изпълнение на целия проект, е създаден на база много предположения и, за съжаление, се оказват грешни. Така идва моментът, при който сме осъзнали, че много решения трябва да се вземат в действие, че в процеса на изпълнение трябва да отчетем човешкия фактор, че реално най-важното нещо е клиентът да получи правилния продукт, а не предварително написан план, който се оказва грешен.

В образованието имаме същия проблем – преподавателите имат план, който трябва да следват, но може ли всички ученици да са еднакви и този план да работи за всеки от тях. При Agile начина на работа имаме визия, цели, които да постигнем, но начина и пътя, по който ще минем, за да ги постигнем, са адаптирани спрямо обучаващите се, техните индивидуални характеристики. По този начин можем да гарантираме високи резултати с всички ученици.


За обучението

Иновативните идеи при разработка на софтуер навлизат във все повече сектори и все повече организации се обръщат към Agile като начин на работа. Прилагането на Аджайл практиките в образованието са възможност за нов начин на доставяне на обучение, при който обучаващите се (студенти/ученици) са основният катализатор в процеса.

Обучение „Въведение в Agile и използване на Agile принципите в образованието“ ще въведе участниците в основите на Agile – как се е породило, от къде е възникнала нуждата за различен подход при изпълнението на проекти, какви са проблемите и как този начин на работа успява да ги реши. Участниците ще открият много общи предизвикателства, които имат в своята работа.

Едно от основните предизвикателства, пред които са изправени учителите в образователната система и академичните нива, е свързано с необходимостта да се привлече и задържи вниманието и ангажираността на учениците и да се гарантира, че те постигат необходимите резултати от обучението. По този начин са разработени различни методологии в подкрепа на учителите. Много от тях са вдъхновени от подходи, създадени за разработване на софтуер в Agile среда.

Целева аудитория

Обучението е подходящо за учители от всички етапи на образованието, преподаватели в академичните нива, инструктори в школи за обучение.


Програма

 • Въведение в Agile
 • Agile концепциите в образованието
  • Методи, процеси, практики
  • Agile манифесто в образованието
  • Kaizen – какво означава и как може да бъде приложено в образованието
 • Използване на Agile методите в класната стая
  • Основни положение при Agile процесите
  • Scrum
  • Lean
  • Kanban
 • Мотивацията – основен фактор за успех
  • Фокус върху обучаващите се
  • Въвличане на всички стейкхолдери в процеса
  • Поставяне на персонални цели
  • Създаване на среда и нагласа за непрекъснато търсене на възможности за израстване и подобрения в обучаващите се

Book Your Seat

Once you submit your registration, we will get in touch with you to confirm your interest and attendance.

Цена

190 EUR

150 EUR
Ранна регистрация до 7 ноември 2020

Дата на провеждане: 28 ноември 2020

 • Еднодневно онлайн обучение (8 учебни часа)
 • E-book за участниците
 • Сертификат
 • Ако се интересувате от това обучение, попълнете регистрационната форма и ние ще се свържем с вас, за да отговорим на всички ваши въпроси.
*Посочената цена е без включен ДДС

Subscribe for Our Upcoming Events

Stay up-to-date with our upcoming Agile courses and free Agile meetups.

This site uses cookies for analytical purposes, personalised content, and ads. If you continue to view it, you agree with the use of cookies.