Digital Leadership

Two-day training

Програмата на тема: „Дигитално лидерство“ е за бизнес лидери и висши мениджъри, които искат да разработят успешна стратегическа програма в своята организация от нов тип – Организация 5.0 и да ръководят екипите си чрез новите възможности на дигиталната ера. Тя разкрива задълбочено анализ на механизмите, по които лидерите могат да определят приоритетите си в динамично променяща се среда на нестабилност, несигурност, сложност и неяснота („VUCA“) и едновременно да вдъхновяват екипите си за постигате на висока ефективност в силно конкурентна глобална бизнес среда.

Antonina Kardasheva

Antonina Kardasheva

Д-р Антонина Кардашева е Управляващ директор на консултанска компания Smart Strategies Ltd. Доктор е на психологическите науки, дипломиран психолог и психотерапевт, дипломиран лайф и бизнес коуч – PCD/NMC. Основател и Изпълнителен директор на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност. 

Тя е Национален координатор за България към Световното общество по Емоционална интелигентност, Ню Йорк, Сащ. Ментор е на студентите, обучаващи се в едногодишна професионална сертификационна програма по емоционална интелигентност, трето ниво /най-високо/, по акредитирана програма към ISEI. Ментор в първия формат на Менторска програма към Бизнес Лейди Клуб.

Като изследовател, тя стандартизира, верифицира и адаптира за България метода за Емоционалната интелигентност като личностна черта (TEIQue) и е една от световните изследователи в тази област (http://psychometriclab.com/translations-of-teique)

Хоноруван преподавател е в няколко университета в България и чужбина. Провежда обучения в академични общности в Хюстън, САЩ, по различни теми - "Психология на парите", "Психология за родители", "Омагьосания кръг в детството".

В професионалната си практика, д-р Кардашева работи като HR консултант по стратегическо управление, треньор по групово-динамичен тренинг и целия спектър на меки умения, организационно поведение и промяна, управление на лични емоционални инвестиции.

Д-р Антонина Кардашева е автор на учебни пособия и няколко монографии, между които: “Психология за родители” – две издания и “За емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на българите”.

Тя има богата академична преподавателска дейност, международно признат изследователски опит в областта на емоционалната интелигентност. Нейната експертиза се допълва с бизнес консултанска, психотерапевтична и арттерапевтична практика.


About the training

Програмата на тема: „Дигитално лидерство“ е за бизнес лидери и висши мениджъри, които искат да разработят успешна стратегическа програма в своята организация от нов тип – Организация 5.0 и да ръководят екипите си чрез новите възможности на дигиталната ера. Ако до скоро най-съвременното стратегическо бизнес мислене насърчаваше стратегии, базирани на анализ на конкуренти в сектора и се фокусираше върху иновативни продукти или процеси, то настъпи ерата на силното въздействие на цифровата трансформация. Предизвикателно за лидерите в дигитална среда е да управляват екипите си чрез нови подходи, методи, реторика и различно планиране на дейности.

Програмата на тема: „Дигитално лидерство“ предоставя философията на нов тип управление. Тя разкрива задълбочено анализ на механизмите, по които лидерите могат да определят приоритетите си в динамично променяща се среда на нестабилност, несигурност, сложност и неяснота („VUCA“) и едновременно да вдъхновяват екипите си за постигате на висока ефективност в силно конкурентна глобална бизнес среда.

В модулите на програмата има специален акцент на управление на виртуални екипи и поддържане на емоционално здраве на служителите в дигиталния бизнес. Разглеждат се процеси на вземане на решения, управление на иновации, създаване и поддържане на междукултурни корпоративни комуникации с партньори и клиенти в среда на дигитална трансформация.


Learning outcomes

След обучението участниците ще са запознати с:

 • Влиянието на информационната несигурност върху ефективността и поведение на екипите;
 • Емоциите на хората – забравената част от дигитализацията;
 • Механизми за управление на виртуални екипи;
 • Характеристиките на неконтролируеми фактори на дигиталната среда;
 • Предизвикателството на организационна промяна без време за създаване на алгоритъм за промяна;
 • Трансформация на връзката лидер – екип – служител;
 • Какво е култура на ангажираност в ерата на тотална дигитализация;
 • Мотивация за постигате на висока ефективност в силно конкурентна глобална бизнес среда.

 


Program

В дизайна на програмата са заложени теми, свързани с:

 • Характеристики на Организация тип 5.0;
 • Емоциите на хората в организациите – забравената част от дигитализацията;
 • Предизвикателствата пред Дигиталния лидер;
 • Изграждане и управление на организационна култура на ангажираност;
 • Дигитално лидерство и мотивация за постигате на висока ефективност в глобална конкурентна бизнес среда;
 • Управление на иновации и процеси при вземане на решения в среда на информационна несигурност;
 • Управление на междукултурните комуникации.

 

Register Your Team

Subscribe for Our Upcoming Events

Stay up-to-date with our upcoming courses and free meetups.

Този сайт използва бисквитки за аналитични цели, персонализирано съдържание и реклами. Ако продължите да го разглеждате, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

OK