Blog

Работата "Home Office" - новото работно място на Agile метода
25 Sep 2020

Работата "Home Office" - новото работно място на Agile метода

Съвременните методи за работа от вкъщи изискват нови подходи не само в цялостната бизнес стратегия на компаниите, а и в разпределението на ролите на екипите в различните проекти. COVID – 19 превърна „home office” от социална придобивка в единствения начин за оцеляване на някои структури. В тази ситуация Agile се намести удобно на стола до кухненската маса и каза „Е, да действаме“.

Sprint Burndown Chart - what it is, how to create it and successfully use this tool in practice
24 Aug 2020

Sprint Burndown Chart - what it is, how to create it and successfully use this tool in practice

Sprint Burndown Chart is the most common tool for Scrum and Agile teams which work on iterations. Even though it is simple and powerful tool a lot of teams struggle to deeply understand the information behind their Sprint Burndown Chart. We noticed that one of the reason is that they raly on automatic tools to create it. This blog post aims to explain in detail how to compile your Burndown Chart - how to extract the necessary information and when and how to update the chart.

 • Scrum
 • Tools and Techniques
 • Agile
 • Iterations
 • Burndown Chart
Summer, holidays….Help Agile!
04 Aug 2020

Summer, holidays….Help Agile!

During the summer, the team works at a reduced capacity almost all the time. Whether for a day or two or for weeks, it is normal for different members to go on a leave. However, this should not disturb the work pace and the team must find how to create realistic expectations in business stakeholders. We will share with you two approaches you can apply with your team in this situation.

 • Agile
 • Sprint Planning
 • Team's Velocity
 • Tools and Techniques
Различната Agile перспектива в HR
28 Jul 2020

Различната Agile перспектива в HR

Последните години Agile подходът става все по-популярен. Това вече не е прищявка на организациите, а абсолютна необходимост, за да се справят с динамиката и скоростта, които се диктуват от пазара и потребителите. Тази богата комбинация от фактори наложи на HR-ите да разберат какво е това Agile и защо ни е толкова необходим.

 • Teams
 • HR
 • Agility
Звездена Енчева: Agile влезе напълно естествено в практиката ми на експерт „Човешки ресурси“
02 Jul 2020

Звездена Енчева: Agile влезе напълно естествено в практиката ми на експерт „Човешки ресурси“

"За нас най-важното е да предоставим качество, така че независимо от начина на провеждане, да запазим и надградим нивото, до което достигнахме. Ние знаем, че „Няма начин да няма начин“ и не просто можем да го покажем, но знаем как и да го докажем."

 • Agile
 • HR
 • Teams
 • bTalks Agile
Теодора Тодорова: Няма проект или сектор, където прилагането на Agile принципите да е невъзможно
28 May 2020

Теодора Тодорова: Няма проект или сектор, където прилагането на Agile принципите да е невъзможно

„Agile ни учи точно това – как да си адаптивен. Най-важно е отношението на хората към работата. Емоционалната интелигентност  - съпричастност и умение да разбираш другите винаги е била едно от най-важните качества, но сега се оказва критична“, казва тя.

 • Agile
 • Agile Principles
 • Project Management
 • bTalks Agile

Subscribe for Our Upcoming Events

Stay up-to-date with our upcoming Agile courses and free Agile meetups.

This site uses cookies for analytical purposes, personalised content, and ads. If you continue to view it, you agree with the use of cookies.