Blog

Звездена Енчева: Agile влезе напълно естествено в практиката ми на експерт „Човешки ресурси“
02 Jul 2020

Звездена Енчева: Agile влезе напълно естествено в практиката ми на експерт „Човешки ресурси“

"За нас най-важното е да предоставим качество, така че независимо от начина на провеждане, да запазим и надградим нивото, до което достигнахме. Ние знаем, че „Няма начин да няма начин“ и не просто можем да го покажем, но знаем как и да го докажем."

  • Agile
  • HR
  • Teams
Теодора Тодорова: Няма проект или сектор, където прилагането на Agile принципите да е невъзможно
28 May 2020

Теодора Тодорова: Няма проект или сектор, където прилагането на Agile принципите да е невъзможно

„Agile ни учи точно това – как да си адаптивен. Най-важно е отношението на хората към работата. Емоционалната интелигентност  - съпричастност и умение да разбираш другите винаги е била едно от най-важните качества, но сега се оказва критична“, казва тя.

  • Agile
  • Agile Principles
  • Project Management
  • bTalks Agile

Subscribe for Our Upcoming Events

Stay up-to-date with our upcoming Agile courses and free Agile meetups.

This site uses cookies for analytical purposes, personalised content, and ads. If you continue to view it, you agree with the use of cookies.