Предизвикателства, срещи, резултати при работата от вкъщи и създаване на Agile среда

Работата от вкъщи е предизивкателство за всички – от една страна за Scrum Master, който трябва да гарантира ефективни срещи, да стимулира екипната работа и среда, в която активно се споделя знание. От друга страна, предизвикателства има и за членовете на екипа и въобще за всички заинтересовани за проекта страни. Споделиме с вас тези, които ние наблюдаваме най-често и няколко съвета как да се справят екипите с тях.

05 Oct 2020
 • Agile
 • Agile Principles
 • bTalks Agile
 • Agility
 • Scrum
 • Tools and Techniques
 • Teams

Работата от вкъщи е предизивкателство за всички – от една страна за Scrum Master, който трябва да гарантира ефективни срещи, да стимулира екипната работа и среда, в която активно се споделя знание. От друга страна, предизвикателства има и за членовете на екипа, които трябва да бъдат максимално ангажирани в процеса на работа. Всички заинтересовани за проекта страни, е нуждо да имат достъп до информацията, която ги интересува и да участват на срещите, в които могат да допринесат за проекта и продукта.

Предизвикателствата са не малко и тук ще споделим с вас тези, които ние наблюдаваме най-често и няколко съвета как да се справят екипите с тях.

 • Предизвикателство 1 - Ефективни срещи

Едно от най-важните условия за ефективна среща е всички присъстващи да вземат участие и да изкажат мнение. Това понякога трудно се постига дори при срещите на живо, още по-трудно е когато става въпрос за отдалечените срещи, в ситуация на хора, седнали зад компютрите си.

Съвети:

    1. Изисквайте хората да са с включена камера.

 1. Направете проучване за различни инструменти , които можете да използвате в тази среда, не разчитайте само на микрофон и камера. Различни уеб базирани приложения за провеждане на анкети, отговори на въпроси и т.н. ще улеснят процеса на комуникация между всички звена.

 2. Както срещата на живо, така и срещата в отдалечена среда, изисква предварителна подготовка, която понякога отнема доста време. Важно е да направите програма, да разпределите времето много внимателно и да поддържате фокуса на срещата, за да не се оттегчат хората.

 • Предизивкателство 2 – Изграждане на поддържане на прозрачност в процеса (Transparency)

Един от основните стълбове при Agile е изграждането на среда на прозрачност. Това се постига чрез правилна организация на артифактите и чрез провеждането на съответните срещи. Oтнася се както за всички членове на екипа, така и за външните стейкхолдъри.

Съвети – за Agile екипите, които работят на едно място - голяма част от информацията за ежедневните им задачи стои на стената и е постоянно пред очите им. Така всеки има достъп до тази информация. В отдалечена среда това е невъзможно. Внимателно помислете как ще организирате своите Information Radiators в отдалечена среда. Не е достатъчно просто да сложите някаква информация някъде, а да се актуализира своевременно, да се комуникира често и да се обръщаме към нея по време на срещите.

 • Предизвикателство 3 – Споделяне на знание

Едно от най-важните характеристика на Agile средата е желанието и нагласата у хората да споделят – това, което са научили за продукта и това, което са научили за технологията.

Много често, когато екипът работи на едно място това се случва от само себе си – било то за това, че е лесно, да се обърнем и да попитаме някой за информация, било то от това, че подучуваме дискусията на наши колеги до нас (т.нар. osmotic communication). При отдалечена работа не разчитайте oписаното по-горе да се случи от само себе си – организирайте срещи с тази насоченост. Накарайте екипа предварително да си помисли какво ново е научил и да го сподели с останалите. Тук от изключителна важност са Refinement сесиите, при които обсъждаме и решаваме важни неща за развитието на продукта.

 

 

Subscribe for Our Upcoming Events

Stay up-to-date with our upcoming Agile courses and free Agile meetups.

This site uses cookies for analytical purposes, personalised content, and ads. If you continue to view it, you agree with the use of cookies.