Emotional Intelligence

0 BGN Two-day training

Обучението има за цел да запознае участниците с произхода, проявата и разновидност на емоциите, различни емоционални реакции и техните интерпретации. Участниците ще се запознаят с психологични и физиологични състояния, в следствие на нерегулирани емоции и ще регистрират степента на готовността си да променят емоционални и мисловни схеми.

Antonina Kardasheva

Antonina Kardasheva

Д-р Антонина Кардашева е Управляващ директор на консултанска компания Smart Strategies Ltd. Доктор е на психологическите науки, дипломиран психолог и психотерапевт, дипломиран лайф и бизнес коуч – PCD/NMC. Основател и Изпълнителен директор на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност. 

Тя е Национален координатор за България към Световното общество по Емоционална интелигентност, Ню Йорк, Сащ. Ментор е на студентите, обучаващи се в едногодишна професионална сертификационна програма по емоционална интелигентност, трето ниво /най-високо/, по акредитирана програма към ISEI. Ментор в първия формат на Менторска програма към Бизнес Лейди Клуб.

Като изследовател, тя стандартизира, верифицира и адаптира за България метода за Емоционалната интелигентност като личностна черта (TEIQue) и е една от световните изследователи в тази област (http://psychometriclab.com/translations-of-teique)

Хоноруван преподавател е в няколко университета в България и чужбина. Провежда обучения в академични общности в Хюстън, САЩ, по различни теми - "Психология на парите", "Психология за родители", "Омагьосания кръг в детството".

В професионалната си практика, д-р Кардашева работи като HR консултант по стратегическо управление, треньор по групово-динамичен тренинг и целия спектър на меки умения, организационно поведение и промяна, управление на лични емоционални инвестиции.

Д-р Антонина Кардашева е автор на учебни пособия и няколко монографии, между които: “Психология за родители” – две издания и “За емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на българите”.

Тя има богата академична преподавателска дейност, международно признат изследователски опит в областта на емоционалната интелигентност. Нейната експертиза се допълва с бизнес консултанска, психотерапевтична и арттерапевтична практика.


About the training

Двудневното обучение по емоционална интелигентност е с обща продължителност 16 часа и има за цел да запознае участниците с произхода, проявата и разновидност на емоциите, различни емоционални реакции и техните интерпретации. Идейната рамка на обучението насочва към идентифициране на връзката емоция – чувство, видове емоции и свързаните с тях мисли. Участниците ще се запознаят с психологични и физиологични състояния, в следствие на нерегулирани емоции и ще регистрират степента на готовността си да променят емоционални и мисловни схеми.

В модулите на обучението ще се разгледат основните модели на емоционална интелигентност и приложимостта им във всички сфери на живот – работа, семейство, личен живот, взаимоотношения, процеси на вземане на решения и решаване на конфликти.

Дизайнът на обучението е проектиран към развитие на умения и собствен опит във възприемането, разбирането, използването и регулирането на различни емоционални процеси на всеки участник, както и запознаването с връзката емоция – потребност.

Знанието за различните способности, по които се възприемат, разбират, използват и управляват емоциите ще дадат възможност на участниците да изградят свой модел на емоционална интелигентност или да определят емоционалните си дефицити.

Съдържанието на обучението е структурирано на базата на разясняване и обсъждане на индивидуалните различия, свързани с емоционалната интелигентност на хората – благополучие, емоционалност, самоконтрол, стресоустойчивост, мотивация и общителност. Акцентира се върху множество личностни качества, изразяващи адаптивност, асертивност, самоуважение, самомотивация, социално съзнание, щастие, оптимизъм, емпатия с идеята да се даде възможност на участниците да оценят степента на емоционалните си ресурси и възможностите за използването им в професията и личния живот. В модулите се прави препратка и към стресови емоционални състояния, кризи и състояния на тревожност, страх, безпокойство с основната идея участниците да се запознаят с много механизми за емоционална регулация, модели за трансформиране и повишаване на емоционална интелигентност. .


Learning outcomes

След обучението участниците ще са запознати с:

 • Многообразието на емоции и емоционални състояния.

 • Психофизиология и биохимия на емоциите.

 • Как функционира мозъкът ни през различни емоционални състояния.

 • Колко ценна е информацията идваща от емоциите ни.

 • Връзката между емоциите и храненето 

 • Какви са различните модели на емоционална интелигентност.

 • Как да поддържат високо ниво на емоционална интелигентност чрез многообразие от методи, техники и практически упражнения.


Program

Програмата е съчетание от теория и практическо приложение на знанието за емоционалната интелигентност.

Първи ден: 8 часа

 1. История, развитие и актуални проблеми на науката Емоционална интелигентност
 2. Същност на емоциите, видове и връзката им с интелекта
 3. Психофизиология, биохимия на емоциите
 4. Мястото на емоциите в личността и връзката им с потребности, вярвания, убеждения
 5. Емоциите – фасилитатор на мислене и вземане на решения
 6. Откраднати емоции – самооценка и хранителни разстройства

Втори ден: 8 часа

 1. Развитие на емоционалната интелигентност като личностна черта, способност и компетентност
 2. Четири компонетна система за Емоционалната интелигентност - динамика и процеси на многообразие от емоции и емоционални реакции и връзката им с психосоматика, когнитивна, социална и поведенческа система на личността
 3. Механизми за емоционално регулиране и практическата им приложимост във всички аспекти на живота
 4. Мастърмайнд сесия за демонстриране на знанията по време на двудневната програма

Book Your Seat

In case your company is in need of an internal training on this topic, choose this option.
0 BGN
capacity min max
Two-day training
 • The format of the training is subject to changes.
Pay with Credit Card or Bank Order

Subscribe for Our Upcoming Events

Stay up-to-date with our upcoming courses and free meetups.

This site uses cookies for analytical purposes, personalised content, and ads. If you continue to view it, you agree with the use of cookies.