Emotional Intelligence

Two-day training

Обучението има за цел да запознае участниците с произхода, проявата и разновидност на емоциите, различни емоционални реакции и техните интерпретации. Участниците ще се запознаят с психологични и физиологични състояния, в следствие на нерегулирани емоции и ще регистрират степента на готовността си да променят емоционални и мисловни схеми.

Antonina Kardasheva

Antonina Kardasheva

Д-р Антонина Кардашева е Управляващ директор на консултанска компания Smart Strategies Ltd. Доктор е на психологическите науки, дипломиран психолог и психотерапевт, дипломиран лайф и бизнес коуч – PCD/NMC. Основател и Изпълнителен директор на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност. 

Тя е Национален координатор за България към Световното общество по Емоционална интелигентност, Ню Йорк, Сащ. Ментор е на студентите, обучаващи се в едногодишна професионална сертификационна програма по емоционална интелигентност, трето ниво /най-високо/, по акредитирана програма към ISEI. Ментор в първия формат на Менторска програма към Бизнес Лейди Клуб.

Като изследовател, тя стандартизира, верифицира и адаптира за България метода за Емоционалната интелигентност като личностна черта (TEIQue) и е една от световните изследователи в тази област (http://psychometriclab.com/translations-of-teique)

Хоноруван преподавател е в няколко университета в България и чужбина. Провежда обучения в академични общности в Хюстън, САЩ, по различни теми - "Психология на парите", "Психология за родители", "Омагьосания кръг в детството".

В професионалната си практика, д-р Кардашева работи като HR консултант по стратегическо управление, треньор по групово-динамичен тренинг и целия спектър на меки умения, организационно поведение и промяна, управление на лични емоционални инвестиции.

Д-р Антонина Кардашева е автор на учебни пособия и няколко монографии, между които: “Психология за родители” – две издания и “За емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на българите”.

Тя има богата академична преподавателска дейност, международно признат изследователски опит в областта на емоционалната интелигентност. Нейната експертиза се допълва с бизнес консултанска, психотерапевтична и арттерапевтична практика.


About the training

Двудневното обучение по емоционална интелигентност е с обща продължителност 16 часа и има за цел да запознае участниците с произхода, проявата и разновидност на емоциите, различни емоционални реакции и техните интерпретации. Идейната рамка на обучението насочва към идентифициране на връзката емоция – чувство, видове емоции и свързаните с тях мисли. Участниците ще се запознаят с психологични и физиологични състояния, в следствие на нерегулирани емоции и ще регистрират степента на готовността си да променят емоционални и мисловни схеми.

В модулите на обучението ще се разгледат основните модели на емоционална интелигентност и приложимостта им във всички сфери на живот – работа, семейство, личен живот, взаимоотношения, процеси на вземане на решения и решаване на конфликти.

Дизайнът на обучението е проектиран към развитие на умения и собствен опит във възприемането, разбирането, използването и регулирането на различни емоционални процеси на всеки участник, както и запознаването с връзката емоция – потребност.

Знанието за различните способности, по които се възприемат, разбират, използват и управляват емоциите ще дадат възможност на участниците да изградят свой модел на емоционална интелигентност или да определят емоционалните си дефицити.

Съдържанието на обучението е структурирано на базата на разясняване и обсъждане на индивидуалните различия, свързани с емоционалната интелигентност на хората – благополучие, емоционалност, самоконтрол, стресоустойчивост, мотивация и общителност. Акцентира се върху множество личностни качества, изразяващи адаптивност, асертивност, самоуважение, самомотивация, социално съзнание, щастие, оптимизъм, емпатия с идеята да се даде възможност на участниците да оценят степента на емоционалните си ресурси и възможностите за използването им в професията и личния живот. В модулите се прави препратка и към стресови емоционални състояния, кризи и състояния на тревожност, страх, безпокойство с основната идея участниците да се запознаят с много механизми за емоционална регулация, модели за трансформиране и повишаване на емоционална интелигентност. .


Learning outcomes

След обучението участниците ще са запознати с:

 • Многообразието на емоции и емоционални състояния.

 • Психофизиология и биохимия на емоциите.

 • Как функционира мозъкът ни през различни емоционални състояния.

 • Колко ценна е информацията идваща от емоциите ни.

 • Връзката между емоциите и храненето 

 • Какви са различните модели на емоционална интелигентност.

 • Как да поддържат високо ниво на емоционална интелигентност чрез многообразие от методи, техники и практически упражнения.


Program

Програмата е съчетание от теория и практическо приложение на знанието за емоционалната интелигентност.

Първи ден: 8 часа

 1. История, развитие и актуални проблеми на науката Емоционална интелигентност
 2. Същност на емоциите, видове и връзката им с интелекта
 3. Психофизиология, биохимия на емоциите
 4. Мястото на емоциите в личността и връзката им с потребности, вярвания, убеждения
 5. Емоциите – фасилитатор на мислене и вземане на решения
 6. Откраднати емоции – самооценка и хранителни разстройства

Втори ден: 8 часа

 1. Развитие на емоционалната интелигентност като личностна черта, способност и компетентност
 2. Четири компонетна система за Емоционалната интелигентност - динамика и процеси на многообразие от емоции и емоционални реакции и връзката им с психосоматика, когнитивна, социална и поведенческа система на личността
 3. Механизми за емоционално регулиране и практическата им приложимост във всички аспекти на живота
 4. Мастърмайнд сесия за демонстриране на знанията по време на двудневната програма

Register Your Team

Subscribe for Our Upcoming Events

Stay up-to-date with our upcoming courses and free meetups.

Този сайт използва бисквитки за аналитични цели, персонализирано съдържание и реклами. Ако продължите да го разглеждате, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

OK