MultiTraining Cards от bTalks Agile

Ние, от bTalks Agile, вярваме, че за да станеш експерт в дадена област, трябват обучения и практика продължителен период от време. Нашият опит показа, че еднократните обучения са неефективни и реалното им отражение в работните навици избледнява в рамката на седмица – две. Така разбрахме, че ние не целим мимолетно въздействие. Искаме да бъдем част от истинския прогрес и развитие на хората.

Така се роди идеята за дългосрочна програма с фокусирани уъркшопи, между които участниците имат време да практикуват наученото и да придобият нови работни навици. С MultiTraining Card имате възможност да се обучвате между 6 месеца и цяла 1 година, да практикувате, споделяте, питате и да се развивате.

Какво представлява MultiTraining Card от bTalks Agile?

MultiTraining Card ви дава възможност да инвестирате в своето бъдеще, кариера и професионализъм, като се обучавате между 6 и 12 месеца за всичко, което е нужно да знаете за Agile в зависимост от вашата роля, отговорности и път на развитие. Трейнингите са свързани с Agile процеси, техники, инструменти за изпълнението на проекти в Agile среда, leadership и soft skills.

Убедихме се, че еднократните обучения са неефективни в дългосрочен план. Чутото остава като далечно ехо и бързо бива забравено. Точно затова създадохме програма с фокус Agile, която е съобразена с индивидуалните нужди, ниво на знание и път, по който всеки индивидуално иска да се развива, защото знаем, че различните роли в организацията нямат еднаква потребност от знания в тази област. Даваме ви дългосрочен достъп до нашите обучения. Време, в което спокойно да планирате посещенията си, да практикувате наученото между отделните обучения, да наблюдавате процесите в своята организация, да ги разбирате по-добре и да помогнете за подобряването им.

След всяко обучение ще сте на по-високо професионално ниво, благодарение на което ще можете да изграждате високопродуктивни екипи, да разработвате качествени продукти, да ръководите и участвате в Agile проекти, да подобрявате процеси.


Позволете си да знаете и можете повече!

Какво включва MultiTraining Card?

MultiTraining Card Options

Разработихме 3 разновидности на нашите карти, които да отговорят на различните потребности на клиентите и партньорите ни.

  Silver Diamond
Workshops 4 12
Professional Two-Day Training No Yes
Personal Learning Roadmap No Yes
Group Coaching Sessions No Yes
Period 6 months 12 months
Price 210 EUR 645 EUR

*Корпоративен пакет - включва минимум 10 карти Gold или Diamond + анализ на процесите в компанията и препоръки. Свържете се с нас за индивидуална оферта.

 

С MultiTraining Silver Card от bTalks Agile получавате:

Този пакет е подходящ за хора с малко или никакъв опит в гъвкавите методологии. Предоставя се възможност за посещение на няколко курса, чрез които участниците да се запознаят с основите и да усвоят базовата терминология и практика. Това са полезни знания, които биха могли да влязат в употреба както при действителна работа по проекти, така и при интервю за нова работа и роля.

 • 4 полудневни фокусирани Agile уъркшопа  (онлайн или на живо)
 • възможност да зададете въпросите си към специалист в областта
 • 6 месеца валидност на картата и свобода да изберете удобни за вас дати

Цена: 210 евро (без ДДС)

 

Със MultiTraining Gold Card от bTalks Agile получавате:

Този пакет е подходящ за хора, които вече са част от екип, работещ по проекти. Най-оптимален резултат се постига, когато се обучава цялата работна група. Курсовете обхващат както основите на Agile практиките, така и специализирани курсове за конкретните методологии, които се използват в компанията, от която са част участниците. Ползите от подобно обучение са много. Сред тях са подобрената и реална ефективност на преминалите курса, повишаване нивото и качеството в работните процеси и възможността за персонализирана оценка на спецификите в конкретната фирма.

 • персонален учебен план, разработен на база досегашния ви опит, знания, индивидуалните нужди и планове за развитие
 • възможност да зададете въпросите си към специалист в областта
 • 8 полудневни фокусирани Agile уъркшопа  (онлайн или на живо)
 • 10 месеца валидност на картата и свобода да изберете удобни за вас дати

Цена: 375 евро (без ДДС)

 

С MultiTraining Diamond Card от bTalks Agile получаваш:

Този пакет е подходящ за хора, които пряко участват в процеса, като заемат някои от ролите project manager, scrum master, product owner, product manager, team lead, business analyst, delivery manager и др. Тук освен стандартните и основни теми се разглеждат и специализирани курсове, които са базирани на отговорностите, нуждите и конкретните задачи на ролите им. Организират се и групови онлайн coaching сесии, което дава възможност за разискване и консултиране по въпроси свързани с реални работни казуси и специфични предизвикателства в процеса.

 • персонален учебен план, разработен на база досегашния ви опит, знания, индивидуалните нужди и планове за развитие
 • 12 полудневни фокусирани Agile уъркшопа (онлайн или на живо)
 • едно двудневно професионално обучение удостоверено със сертификат
 • 12 групови коучинг сесии (всеки месец се организира по една)
 • 12 месеца валидност на картата и свобода да изберете удобни за вас дати

Цена: 645 евро (без ДДС)

Кои са темите, на които мога да присъствам?

Полудневни уъркшопи:

 1. Agile way of working
 2. Quick Intro to Agile and Scrum
 3. Deepening in Agile teams roles
 4. Understanding different Agile frameworks
 5. Holding productive Scrum meetings
 6. Agile vs. Waterfall - how to choose the right approach
 7. Software Development Life Cycles (SDLCs)
 8. Agile Release Planning
 9. Effective planning, implementing and tracking of the sprint
 10. Value-driven delivery
 11. Holding effective Retrospective meeting
 12. Agile Business Analysis - Intro
 13. Agile Business Analysis - Tools and techniques
 14. Agile estimation and adaptive planning
 15. Creating culture of continuous improvement
 16. Agile teams leadership - what does it mean to be a servant leader and how to become
 17. Stakeholders engagement in Agile environment
 18. Lean and Kanban in knowledge work projects - part I
 19. Lean and Kanban in knowledge work projects - part II
 20. Flow optimization
 21. Product Market Fits - developing great products
 22. Working as an Agile teams
 23. Becoming a great Scrum Master
 24. Becoming a great Product owner
 25. Becoming a great Agile team member
 26. Agile testing
 27. Managing Product Backlog
 28. Writing great user stories
 29. Reporting in Agile - organizing information radiators and creating transparency
 30. Agile Risk Management
 31. Predictability in Agile environment - metrics, charts and boards
 32. Meetings facilitation
 33. Self-improvement and personal continuous growing
 34. eXtreme programming - Intro

2-day professional trainings

 

 

Кои са bTalks Agile и защо да им се доверя?

bTalks Agile е консултантска компания, която е тясно специализирана в изграждане и подобряване на Agile среда в компании и екипи, занимаващи се с разработка на софтуер. Нашите трейнъри са с дългогодишен опит в своя домейн на експертиза и горят от желание да предадат своето знание и умение.

bTalks Agile предоставя обучения вече 2 години. Идеята за дългосрочна обучителна програма се роди на база нуждите и обратната връзка от нашите клиенти. Вярваме, че обучението е инвестиция, но за да има възвращаемост, то ключът се крие в постоянството, усилията, продължителното и дългосрочно придобиване на нови знания, структурирани в постъпков план.

Ще имате възможност да се обучите, да практикувате наученото, да споделяте опита си с други. Тази програма е за вас, ако търсите ефективно обучение, дългосрочно знание и придобиване на реални практически умения, които да използвате в своите проекти.

Условия за ползване

Задължения и отговорности на bTalks Agile:

 • bTalks Agile се задължава да обяви календара със събития за следващите 4 месеца.
 • Всяка една от обявените теми се поставя минимум 4 пъти годишно.
 • При извънредни ситуации с епидемиологичната обстановка и невъзможност дадено събитие да се проведе на живо в обявената дата, bTalks Agile си запазва правото за провеждане в онлайн среда. В този случай всеки участник преценява дали да присъства онлайн или да изчака възможност за присъствие на дадената тема на живо.

Задължения и отговорности на картодържателя:

 • Картата е поименна и не може да се преотстъпва.
 • Ползвателят на картата трябва да заяви своето желание за присъствие не по-късно от 5 дни преди събитието, за да гарантираме неговото място. При зявка за участие в по-кратък срок, участникът ще бъде включен само при наличнието на свободни места.

 

Как да закупя своята MultiTraining Card?

Свържете се с нас на [email protected] или използвайте контактната форма. Ще се свържем с вас, за да уточним детайлите и ще ви изпратим картата по куриер.

Subscribe for Our Upcoming Events

Stay up-to-date with our upcoming Agile courses and free Agile meetups.

This site uses cookies for analytical purposes, personalised content, and ads. If you continue to view it, you agree with the use of cookies.