Recruitement and Selection

One-day training

Интерактивен тренинг, базиран на работа в малки тренинг групи, по двойки и индивидуално в практически задачи, самооценки и дискусионни модули. Част от целите на тренинга включват създаване на разбиране в участниците, за методи за подбор, както и видове интервюта, които биха могли да прилагат в организацията си.

Petia Kondakova

Petia Kondakova

Петя Кондакова има повече от 20 години опит в областта на човешките ресурси, над 15 години опит в развитие и управление на екипи, над 10 години опит като вътрешен и външен обучител в различни бизнеси, както и над 6 години практика като психолог (обучава се в когнитивно поведенчески подход и подход на позитивна психотерапия). Постижение, с което Петя се гордее – много обучени стажанти, извървели пътя от ученическата скамейка до високи постове в различни бизнеси и компании. В компаниите, в които е работила е създала култура за продължаващо обучение и развитие на служителите.

На организационно ниво, Петя работи чрез проектиране и доставка на tailor-made мениджърски обучения и обучения за лична ефективност. Тя има много опит в изготвянето на дизайн, планирането и провеждането на обучения, а от 4 години има и опит в консултиране на организациите в областта на управление на човешките ресурси, както и предоставянето на услуги за “interim” мениджмънт.

Петя Кондакова има бакалавърска степен по „Стопанска логистика“ от УНСС, магистърски степени по следните теми: „Управление на човешките ресурси“ от УНСС, „Трудова и организационна психология“ от СУ „Климент Охридски“ и „Психология на английски език“ от СУ „Климент Охридски“. Петя има и докторска степен от Катедра „Управление“ на УНСС в направление „Социално управление. Управление на човешките ресурси“.


About the training

Интерактивен тренинг, базиран на работа в малки тренинг групи, по двойки и индивидуално в практически задачи, самооценки и дискусионни модули. Сред възможните теми са:

 • Предимствата и недостатъците на различните методи за подбор
 • Приоритизиране на изискванията
 • Интервю. Видове интервюта
 • Процес на интервюиране
 • Препоръки за успешно интервюиране
 • Какви въпроси задаваме и защо
 • Как да провеждате ефективно интервю с кандидати за работа?
 • Компетентностно ориентирано интервю и метод за интервюиране
 • Как взимаме решение за избор на кандидат
 • Най-често срещани грешки при подбор и интервюиране

Learning outcomes

Цели на тренинга:

 • да създаде в участниците разбиране за методи за подбор, както и видове интервюта, които биха могли да прилагат в организацията си;
 • да запознае участниците с фундаментални принципи на подбор, интервюиране и задаване на въпроси;
 • да даде на участниците набор от въпроси и техники за интервюиране;
 • да очертае проблемни области в подбора и интервюираноето на кандидатите;

Program

Сред възможните теми са темите описани в графа ”About the training program”. Предоставеното съдържание е илюстративно за включените теми и ще бъде персонализирано според заявките на възложителя. Разпределението на теорията и активностив тренинга е 50/50.

Register Your Team

Subscribe for Our Upcoming Events

Stay up-to-date with our upcoming courses and free meetups.

Този сайт използва бисквитки за аналитични цели, персонализирано съдържание и реклами. Ако продължите да го разглеждате, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

OK