"Eфективност за мениджъри"- тренинг програма

0 BGN 1 day training

Създаваме готови за употреба научавания и умения, които ще помогнат на ръководителите да работят по-бързо, по-лесно и по-ефективно. И използваме богатството на уникалния опит на мениджърите като основа за нови научавания и споделяне на знание в тренинг групата.

А контактите с опитни професионалисти на вашето ниво от различни професионални области са фантастичен бонус към практическото съдържание на програмата.

Rosen Rashkov

Rosen Rashkov

Росен Рашков има повече от 15 години опит в създаване, развитие и управление на екипи в различни по размер организации – от малки семейни и start-up компании до организации с над 5000 служители. Постижение, с което Росен се гордее – десетки членове на екипа му са извървели пътя от стажанти до мениджърски позиции в компанията.

На организационно ниво, Росен работи чрез проектиране идоставка на екипен коучинг и tailor-made мениджърски обучения с интегриран коучинг подход, като от 2017-та година, през неговите тренинг и team-coaching програми са преминали стотици мениджъри от компании като Райфайзен, Yazaki, BYFAR, Neoperl, Кaufland, Endava и др.

Като професионален коуч, Росен подкрепя развитието на ръководители и екипи в организацията на няколко нива: От планиране на стъпките за професионален растеж до поемането на пълна отговорност за реализацията им – както с придобиване на нови умения и знания, така и с работа понагласите и поведенията, с които един лидер понякога сам застава на своя път.


About the training

Какво НЕ Е нашата програма за мениджърска ефективност?

Не е сухо лекционно съдържание.

Не е наситени с текст PowerPoint слайдове.

Не е стриктно придържане към тренинг сценарий с примери от култури, съвсем различни от условията, при които мениджърите работят.

Стараем се заедно с участниците да създадем тренинг програма, близка до техните нужди, но и целяща да ги предизвика да излязат извън традиционните си разбирания. Използваме plug-n-play дизайн на тренинга, който позволява гъвкавост в работатa чрез съдържание, което следва енергията, въпросите и потребностите на участниците.

Създаваме готови за употреба научавания и умения, които ще помогнат на ръководителите да работят по-бързо, по-лесно и по-ефективно. И използваме богатството на уникалния опит на мениджърите като основа за нови научавания и споделяне на знание в тренинг групата. А контактите с опитни професионалисти на вашето ниво от различни професионални области е фантастичен бонус към практическото съдържание на програмата.


Learning outcomes

1) Време и продуктивност – техники за ежедневна употреба и добри практики, с които да управлявате по-успешно своя професионален фокус и лична енергия, така че да постигате повече, без риск от професионално прегаряне.

2)  Делегиране - Една от най-специфичните дейности в мениджмънта е колкото значима, толкова и среща съпротива. Целта на този модул е да подкрепи всеки участник в създаване на своя лична рамка на делегиране и  проследяване, както и да се справи с някои лични съпротиви пред този ежедневен приоритет на мениджърите.

3) Мотивация за мен и екипа ми – мотивацията е краен продукт в една своеобразна поточна линия и за да имате качествен резултат, нужно е да изберете правилните съставки – за себе си, за вашия екип и организацията ви като цяло. Шест от тези ключови съставки изучаваме под формата на практически приложими идеи и техники.


Program

1) Време и продуктивност – Смес от креативни самооценки, техники за управление на приоритети, енергия и време, поставяне на професионални и лични цели, дискусионни модули, в които участниците ще изяснят за себе си каква е най-ценната употреба на тяхното време и енергия, да поставят правилните граници в работата си и да използват пълноценно своето работно пространство и ресурси.

2)  Делегиране – в този тренинг модул участниците ще научат каква подготовка им е нужна за правилно делегиране и кои са принципите, които биха направили процеса успешен за тях – в зависимост от задачата и изпълнителя. Основан на много практическо взаимодействие, участниците ще имат възможност да създадат своя рамка на ефективно делегиране, която да използват дългосрочно в кариерата си.

3) Мотивация за мен и екипа ми – работа в авторски тренинг модел, който изследва мотивацията ви в дълбочина, преминавайки през три важни измерения – Личност, Екип и Компания – както и през начините, по които те рушат или засилват нашата мотивация.

Book Your Seat

In case your company is in need of an internal training on this topic, choose this option.
0 BGN
capacity min max
1 day training
  • Changes in the format of the training are possible upon request.
Pay with Credit Card or Bank Order

Subscribe for Our Upcoming Events

Stay up-to-date with our upcoming courses and free meetups.

This site uses cookies for analytical purposes, personalised content, and ads. If you continue to view it, you agree with the use of cookies.