„Ключови умения за нови мениджъри“ - тренинг програма

0 BGN 2 days training

Програмата е подходяща за ръководители с по-малко от 12 месеца на лидерска позиция и таланти, които компанията подготвя за мениджърски роли. Също е подходяща за лидери в start-up компании, които нямат управленски опит, но се налага да управляват хора.

Програмата се състои от два учебни дни, всеки от които с 4 тренинг модула. Разстоянието между тренинг дните е един месец, в който участниците получават задачи за самостоятелно развитие.

Rosen Rashkov

Rosen Rashkov

Росен Рашков има повече от 15 години опит в създаване, развитие и управление на екипи в различни по размер организации – от малки семейни и start-up компании до организации с над 5000 служители. Постижение, с което Росен се гордее – десетки членове на екипа му са извървели пътя от стажанти до мениджърски позиции в компанията.

На организационно ниво, Росен работи чрез проектиране идоставка на екипен коучинг и tailor-made мениджърски обучения с интегриран коучинг подход, като от 2017-та година, през неговите тренинг и team-coaching програми са преминали стотици мениджъри от компании като Райфайзен, Yazaki, BYFAR, Neoperl, Кaufland, Endava и др.

Като професионален коуч, Росен подкрепя развитието на ръководители и екипи в организацията на няколко нива: От планиране на стъпките за професионален растеж до поемането на пълна отговорност за реализацията им – както с придобиване на нови умения и знания, така и с работа понагласите и поведенията, с които един лидер понякога сам застава на своя път.


About the training

Програмата е подходяща за ръководители с по-малко от 12 месеца на лидерска позиция и таланти, които компанията подготвя за мениджърски роли. Също е подходяща за лидери в start-up компании, които нямат управленски опит, но се налага да управляват хора.

Програмата се състои от два учебни дни, всеки от които с 4 тренинг модула. Разстоянието между тренинг дните е един месец, в който участниците получават задачи за самостоятелно развитие.


Learning outcomes

Програмата предоставя ключови за съвременните мениджъри практически научавания в областта на комуникацията – например ефективни срещи, провеждане на трудни разговори и обратна връзка. Работим за развитие на емоционалната интелигентност, екипната и лична ефективност, работа с конфликти, делегиране както и по-добро разбиране за ключовите роли и отговорности на ръководителите.  Предоставяме научаванията в готов за употреба вид и проверени в дискусии с участници от различни професионални сфери.


Program

Програмата съдържа ключови за ранното развитие на ръководители теми, сред които:

- В „Роли и отговорности“ изграждаме представата за успешен мениджър в конкретната компания през самооценки и идентифицираните от участниците поведения, роли и нагласи.
- Модул „Комуникация” е основата за всеки успешен мениджър – как ще предаде идеите си и ще даде/получи обратна връзка за изпълнението.
- А когато дойдат отклоненията от стандартите за работа и изпълнение… работим с видове конфликти и модели за разрешаването.
- Делегирането – как да създадем ефективна рамка и процес на проследяване като ежедневен приоритет на мениджърите, и то чрез ефективен и здравословен контрол, вместо микромениджмънт.
- Модул „Мотивация“ Grand Finale на програмата – и е определян от стотици участници като най-полезен за разбирането какво ни движи нас и как да помогнем на хората си да намерят своята мотивация за високо представяне.

Book Your Seat

In case your company is in need of an internal training on this topic, choose this option.
0 BGN
capacity min max
2 days training
  • Changes in the format of the training are possible upon request.
Pay with Credit Card or Bank Order

Subscribe for Our Upcoming Events

Stay up-to-date with our upcoming courses and free meetups.

This site uses cookies for analytical purposes, personalised content, and ads. If you continue to view it, you agree with the use of cookies.