Products

Ние, от Би толкс Аджайл, вярваме в дългосрочното партньорство с нашите клиенти и разработихме продукти, които максимално да се доближават до техните нужди на база обратната обратната връзка, която получаваме.

Agile Training Card

Complete Agile Program for Team Leaders

Програма за изграждане на Agile процеси, стратегии, инструменти и техники за успешно изпълнение на проекти в динамична и променяща се среда. 10 практически семинара, които задълбочава в специфична Agile концепция.

Learn more

Complete Agile Program for Team Members

Програмата покрива ефективна работа в Agile екипи за хора на позиции програмисти, тестери, софтуерни инженери, дизайнери. 6 практически семинара, които задълбочава в специфична Agile концепция.

Learn more

Subscribe for Our Upcoming Events

Stay up-to-date with our upcoming courses and free meetups.

This site uses cookies for analytical purposes, personalised content, and ads. If you continue to view it, you agree with the use of cookies.