Rosen Rashkov

"Eфективност за мениджъри"- тренинг програма

Създаваме готови за употреба научавания и умения, които ще помогнат на ръководителите да работят по-бързо, по-лесно и по-ефективно. И използваме богатството на уникалния опит на мениджърите като основа за нови научавания и споделяне на знание в тренинг групата. А контактите с опитни професионалисти на вашето ниво от различни професионални области е фантастичен бонус към практическото съдържание на програмата.

Learn more

„Ключови умения за нови мениджъри“ - тренинг програма

Програмата е подходяща за ръководители с по-малко от 12 месеца на лидерска позиция и таланти, които компанията подготвя за мениджърски роли. Също е подходяща за лидери в start-up компании, които нямат управленски опит, но се налага да управляват хора.

Програмата се състои от два учебни дни, всеки от които с 4 тренинг модула. Разстоянието между тренинг дните е един месец, в който участниците получават задачи за самостоятелно развитие.

Learn more

Subscribe for Our Upcoming Events

Stay up-to-date with our upcoming courses and free meetups.

This site uses cookies for analytical purposes, personalised content, and ads. If you continue to view it, you agree with the use of cookies.